Neuvottelut ensihoidon työaikajärjestelyistä

2.2.2023

Aluehallintoviraston Pirkanmaan hyvinvointialueelle myöntämä poikkeuslupa ensihoidon kokonaistyöajasta vaatii paikallisen sopimuksen, josta on neuvoteltu viime vuoden lopulla järjestöjen ja työnantajan kesken. 

Pelastuslaitoksella on ollut pitkään käytäntö, jossa työntekijöillä on teetetty töitä keskimäärin 42 tuntia viikossa, kun yleistyöajan mukainen viikoittainen työaika SOTE-sopimuksessa on 38h 15min. Mitään erillistä korvausta työntekijöille ei kuitenkaan ole maksettu siitä, että he ovat tehneet joka viikko lähes neljä tuntia enemmän töitä kuin muut samassa työaikamuodossa olleet. Käytännössä työntekijöillä on siis teetetty ilmaista ylityötä. Tehyn näkemyksen mukaan olisi kohtuullista, että pidempi työaika näkyisi myös palkassa. 

Tehyläisten ensihoitajien osalta neuvottelua työajasta on jatkettu vuoden 2023 puolelle ja sopimuksen teon takarajana on tällä hetkellä maaliskuun loppu. Järjestöjen ja työnantajan kesken on sovittu, että työaikakysymystä käsittelemään perustetaan erillinen työryhmä. 

Työnantaja on käynnistänyt työryhmän toiminnan ja ensimmäinen kokous on pidetty 24.1.2023. Kokouksia pidetään tiiviisti lähiviikkojen aikana. Työryhmässä tullaan punnitsemaan erilaisia työaikavaihtoehtoja sekä hakemaan yhteistä näkemystä. 

Neuvottelut paikallisesta sopimuksesta ovat käynnistymässä lähiviikkoina. Tiedotamme neuvotteluiden etenemisestä jäsenistöä mm. jäsenkirjeiden avulla.

 

Lisätiedot: plm Kimmo Mäkelä, kimmo.makela@pirha.fi