Järjestelyeräneuvottelut alkamassa 2.5.2023

20.4.2023

Kesäkuun alun järjestelyeriä koskevat paikallisneuvottelut ovat Pirkanmaan hyvinvointialueella alkamassa 2.5.2023. Työnantaja on varannut neuvotteluaikoja lähes koko toukokuun ajalle.

Kesäkuun alussa tulee maksuun SOTE-sopimuksen soveltamisalalle kolme eri järjestelyerää: kaikkia Pirhan sopimusaloja koskevat järjestelyerät 0,7% ja 1,2% sekä pelkästään SOTE-sopimuksen lisäpalkkaohjelma 1,5%.

SOTE-sopimuksen osalta järjestelyeriä on siis jaossa yhteensä 3,4% palkkasummasta. Palkkasummalla tarkoitetaan työnantajan kaikille kyseisen sopimusalan työntekijöille maksamien palkkojen yhteissummaa.

Järjestelyerät ovat valtakunnallisesti sovittuja palkankorotuseriä, joiden kohdentamisesta ja jakamisesta neuvotellaan paikallisesti.  Näiden paikallisten neuvottelujen jälkeen tiedetään millä periaatteilla järjestelyerän palkankorotukset kohdentuvat. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, päättää työnantaja erän jaosta huomioiden kuitenkin valtakunnansovittelijan sovintoratkaisun mukaiset reunaehdot.

Järjestelyerien lisäksi 1.6.2023 alkaen tulee maksuun kaikkia koskeva palkkojen yleiskorotus 2,2%. Myös henkilökohtaisia lisiä korotetaan vastaavalla prosentilla.

Edellä mainittujen lisäksi kesäkuun lopussa tulee maksuun kertapalkkio 467 euroa kaikille niille, joiden palvelussuhde Pirkanmaan hyvinvointialueelle on yhdenjaksoisesti voimassa 2.5.-31.5.2023 välisen ajan. Osa-aikaisille työntekijöille kertapalkkion suuruus määräytyy osa-aikaprosentin mukaan.

Lue lisää SOTE-sopimuksen palkankorotuksista Tehyn sivuilta.